Belbim AŞ, Risk Yönetim Sorumlusu (2015-2016)

Bir ön ödemeli kart olan ve 2007 yılından beri yalnızca toplu taşımada geçerli olarak kullanılan ve 2015 yılı itibariyle Elektronik Para Sistemine dönüştürülen İstanbulkart Sistemi'ni işleten Belbim AŞ'de ilgili mevzuat gereği Risk Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Görevlerim arasında,

  • İstanbulkart Elektronik Para Sistemine ait iş sürekliliği, operasyonel ve finansal riskleri tespit ve analiz etmek,
  • Kurumsal ölçekte organizasyonel ve idari riskleri tespit ve analiz etmek,
  • Değişiklik Yönetim Sistemi kapsamında yapılan değişikliklerin risk analizini incelemek, onaylamak ve gerektiğinde raporlamak,
  • Yönetim Kurulunun şirket risklerinden haberdar olmasını sağlamak,
  • Stratejik kararların alınmasında üst yönetime yardımcı olmak bulunmaktadır.

 


Belbim AŞ, Proje Mühendisi (2011-2015)

Bir ön ödemeli kart olan ve 2012 yılı itibariyle yalnızca toplu taşımada geçerli olan İstanbulkart ile ilgili iş modelleri geliştirmek; bu iş modelleri vasıtasıyla sistemin daha fazla gelir oluşturacak mekanizmaları tasarlamak üzere yapılan projeleri takip etmek ve raporlamak, yine şirketin benzer projelerinde teknik detayların ve yönetimsel fonksiyonların bir arada takibinin gerektiği durumlarda bu işi gerçekleştirmek ve şirketin diğer fonksiyonlarını icra ederken tabi olduğu mevzuatı takip etmek ve bu mevzuatlardaki değişiklikleri raporlamak Belbim AŞ bünyesindeki görevlerim arasındadır.


Jandarma Lojistik Komutanlığı, Tekstil Mühendisi (2010-2011)

Vatani vazife olarak icra ettiğim bu işte Türkiye genelinde tüm Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki birliklerin tekstil ve tekstile dayalı ihtiyaçlarının sevk ve tedarik operasyonlarını takip etmek, ihtiyaçlara yönelik şartnameleri hazırlamak ve tedarik emirlerini oluşturmak, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki iki adet Dikimevi'nin yıllık üretim planlarını oluşturmak gibi görevler yerine getirildi.


İTU TEMAG Laboratuvarı, Tasarım Mühendisi (2008-2010)

108M045 Numaralı  ve "Nano Liflerden Oluşan Bir Ağ (nanoweb) Üretimi İçin Taşınabilir Bir Sistemin Geliştirilmesi ve Prototip İmalatı" isimli TUBİTAK projesinde Tasarım Mühendisi olarak yer aldım. 36 ay süren proje boyunca Elektrospinning adı verilen ve çapı 50 nm ile 500 nm arasında değişen nanolifleri üretmek amacıyla kullanılan teknik üzerinde araştırma yapıp kontrollü deney sonuçlarına göre süreçleri optimize ettik. Yine proje kapsamında söz konusu teknikle üretim yapan biri medikal kullanım amaçlı olarak mobil, diğeri laboratuvar ortamında ürün geliştirmeye yönelik olan sabit iki makina üretildi. Makinaların statik ve estetik tasarımları ile elektrik, elektronik, pnömatik tasarımları yapıldı, cihazlar üzerinde kullanılacak yazılımlar yazıldı ve üretildi.

Bununla birlikte Rize'de bol miktarda bulunan ve yöre halkının çokça kullandığı Feretiko Tezgahları'nın Modernizasyonu Projesinde yine Tasarım Mühendisi olarak rol aldım. Rize Halk Eğitim Merkezlerinin bünyesinde Avrupa Birliğinden sağlanan fonla yürüttüğü bu proje kapsamında tezgahların dokuma kabiliyetleri ve kalitesi iyileştirildi, tezgahlar pnömatik bir sistem ile çalışacak şekilde yeniden tasarlandı. Tezgahı işletecek elektronik devre tasarlandı, program geliştirildi.

f t g m
Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası